Why You Should Book Directly with Our Hotels

Here’re Why You Should Book Directly with Our Hotels

♦♦♦ Best Rate on Hotel Website because we do not have to cover Hidden Cost. If you find any rate lower than our private hotel website’s one, please contact with us via email: reservation@hongngochotels.com/hotline: +84 8 8875 2628

♦♦♦ For each direct booking from 03 continuous nights, you will receive 01 free airport transfer for private 04 seat or 07 seat car or discount for bigger van/one way depending on the number of guests in your bookings

♦♦♦ The direct booking can be made via our hotel website: hongngochotels.com or email of Sales Department: reservation@hongngochotels.com

♦♦♦♦♦ BOOK YOUR HOTELS NOW BY YOUR MOBILE, NO DEPOSIT NO RISK BUT BETTER DEAL

Hong Ngoc Cochinchine Boutique Hotel & Spa-95-97 Nguyen Truong To

http://hongngochotels.com/rooms-and-suites/cochinchine-deluxe-room.html

http://hongngochotels.com/rooms-and-suites/deluxe-connecting-rooms.html

http://hongngochotels.com/rooms-and-suites/cochinchine-suite-room.html

 

Hong Ngoc Dynastie Boutique Hotel & Spa-30-34 Hang Manh

http://hongngochotels.com/rooms-and-suites/dynastie-superior-room.html

http://hongngochotels.com/rooms-and-suites/dynastie-deluxe-room.html

http://hongngochotels.com/rooms-and-suites/dynastie-suite-balcony-with-street-view.html

http://hongngochotels.com/rooms-and-suites/dynastie-suite-room.html


Tại sao Quý vị nên đặt phòng trực tiếp với khách sạn? Why You Should Book Directly with Our Hotels
VÌ SAO QUÝ VỊ NÊN ĐẶT PHÒNG TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH SẠN?

♦♦♦ Giá trên trang web khách sạn là tốt nhất vì chúng tôi không phải chi trả phí ẩn( ví dụ: phí quảng cáo cho bên thứ 3). Nếu Quý vị tìm thấy giá tốt hơn giá trên trang web khách sạn, vui lòng liên hệ với phòng Kinh doanh/Đặt phòng theo email/số hotline: reservation@hongngochotels.com/hotline: +84 8 8875 2628

♦♦♦ Cứ mỗi đặt phòng ở từ 3 đêm trở lên , Quý vị sẽ được miễn phí một chuyến đón hoặc tiễn sân bay ( 4-7 chỗ hoặc giá ưu đãi xe 16 chỗ) tùy theo lượng khách đặt phòng/đặt phòng

♦♦♦ Đặt phòng trực tiếp với khách sạn có thể thực hiện trên website riêng của khách sạn: hongngochotels.com hoặc qua email của phòng sales/đặt phòng: reservation@hongngochotels.com

♦♦♦♦♦ ĐẶT KHÁCH SẠN CỦA BẠN NGAY BÂY GIỜ BẰNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG CỦA BẠN, KHÔNG ĐẶT CỌC KHÔNG RỦI RO NHƯNG GIÁ RẺ TỐT HƠN

Hong Ngoc Cochinchine Boutique Hotel & Spa-95-97 Nguyen Truong To

http://hongngochotels.com/rooms-and-suites/cochinchine-deluxe-room.html

http://hongngochotels.com/rooms-and-suites/deluxe-connecting-rooms.html

http://hongngochotels.com/rooms-and-suites/cochinchine-suite-room.html

 

Hong Ngoc Dynastie Boutique Hotel & Spa-30-34 Hang Manh

http://hongngochotels.com/rooms-and-suites/dynastie-superior-room.html

http://hongngochotels.com/rooms-and-suites/dynastie-deluxe-room.html

http://hongngochotels.com/rooms-and-suites/dynastie-suite-balcony-with-street-view.html

http://hongngochotels.com/rooms-and-suites/dynastie-suite-room.html
ZaloWhatsappMessenger